ЦСРИ Света Анна – Карнобат

Центърът за социална рехабилитация и интеграция „Св. Анна” е разкрит през 2006г. Първоначално заработва като Дневен център за деца и младежи с увреждания. Промяна в дейността се налага година по-късно  и от 01.01.2008г. ДЦДМУ е трансформиран в ЦСРИ.

Центърът се управлява от Община Карнобат в качеството на доставчик на социални услуги, а финансирането се осъществява със средства от държавния бюджет.

Капацитетът на ЦСРИ е 30 места. Предоставяните безплатни социални услуги са за деца до 18 годишна възраст.